Türk dili ve Edebiyatı Dersi Örnek Dönem Ödevi Konuları

1.       İnternetteki edebiyat sitelerinin tespiti ve tanıtımı 

 1. Gurbet temasını işleyen şiirlerin derlenmesi ve incelenmesi
 2. Mevlânâ‘da evrensel sevgi anlayışı ve semâ
 3. Okunan bir romanda karakterlerin karşılaştırılması
 4. Bestelenmiş beş şiirin tahlili(anlam ve biçim yönünden)
 5. Atatürk’ün hayatını şiir ve resimlerle anlatan albüm oluşturma (kronolojik sunum)
 6. Atatürk’ün dil ve edebiyatla ilgili görüşleri
 7. Ahmet Hamdi Tanpınar ve Evliya Çelebi’de beş şehrin ele alınması, ortak ve farklı yönlerin tespiti
 8. Nasreddin Hoca fıkralarından mesajlar
 9. Yahya Kemal Beyatlı ve Tevfik Fikret’te İstanbul
 10. Güncel Edebiyat dergilerinin tanıtımı
 11. Barış Manço’nun şarkı sözlerindeki didaktik unsurlar
 12. Şiirlerin resimlendirilmesi
 13. Ankara şiirlerinin derlenmesi ve incelenmesi
 14. İstanbul şiirlerinin derlenmesi ve incelenmesi
 15. Çiçek motifini işleyen şiirlerin derlenmesi ve incelenmesi
 16. Herhangi bir şair veya yazar ile yapılacak ropörtaj (grup çalışması)
 17. Tabelalardaki imlâ yanlışlıklarının tespiti
 18. Okulumuzun web sitesindeki edebiyat sayfasının hazırlanması
 19. Türkülerimizin hikâyeleri
 20. Şiirlerin hikâyelendirilmesi
 21. Şiir antolojisi oluşturma
 22. Bir metin üzerinde kelime türlerinin incelenmesi
 23. Çevredeki tabelalarda yabancı kelimelerin tespit edilmesi ve fotoğraflanması
 24. Medyadaki dil yanlışlıklarının tespit edilmesi
 25. Günlük dildeki anlatım bozukluklarının tespit edilmesi
 26. Şair ya da yazar biyografisi hazırlatma
 27. “Medyada Edebiyat” arşivi hazırlatma
 28. Yılın kitaplarını tanıtma,
 29. Bir konu başlığı altında,  kurallara uygun olarak bir şiir antolojisi  oluşturunuz.
 30. Atatürk’ün hayatını şiirlerle ve resimlerle  anlatan bir albüm hazırlayınız.
 31. ”Yunus Emre ve Tasavvuf düşüncesi “ konulu bir Powerpoint sunusu hazırlayınız.
 32. Türk destanlarındaki mitolojik unsurları ve gerçek yaşamın izlerini araştırınız.
 33. yörenizdeki  halk hikayesi, masal, efsane,mani, türkü,ninni tekerleme, bilmece vs. sözlü edebiyat ürünlerini derleyiniz. Düğünlerdeki gelenek-görenekleri anlatınız.
 34. Okulumuzun web sitesindeki edebiyat sayfasını hazırlayınız.
 35. Gazete çevresinde gelişen türleri örneklerle açıklayan bir defter tutunuz. (Makale, deneme, fıkra, eleştiri, sohbet,röportaj, haber yazısı)
 36. Herhangi bir şair ya da yazarın biyografisini Powerpoint sunusu olarak hazırlayınız.
 37. Seçtiğiniz beş şiiri biçim ve içerik olarak inceleyiniz.
 38. Türk masallarındaki “kara” motifini araştırınız.
 39. Bir halk aşığı ile röportaj yapınız.


  DİL VE ANLATIM DERSİ İÇİN:
 40. Bir hikaye üzerinde sözcük türlerini inceleyiniz.
 41. Bir metin üzerinde sözcükleri yapı olarak inceleyiniz.
 42. Günlük dildeki anlatım bozukluklarını konu alan bir ödev hazırlayınız.
 43. Çeşitli metinlerden cümle türlerine örnekler yazınız.
 44. Çeşitli metinlerden kelime gruplarına örnekler bulunuz.
 45. Atatürk’ün Türk dilinin gelişimi ile ilgili yaptığı çalışmaları  araştırınız.
 46. Çeşitli metinlerden(hikaye,roman,deneme, makale) paragraf türlerine örnekler bulunuz.
 47. ”Türk dilinin yabancı kelimeler karşısındaki durumu ve yapılması gerekenler” konulu bir ödev hazırlayınız.
 48. Çeşitli metinlerden ses olaylarına örnekler bulunuz. Metindeki sözcükleri Türkçenin ses özelliklerine göre inceleyiniz.
 49. Seçtiğiniz beş kişinin bir gün boyunca kaç sözcükle konuştuğunu kaydediniz. Araştırma sonucunda hangi sözcüklerin ne kadar sıklıkla söylendiğini ve kişiler arasındaki farkları grafiklerle gösteriniz. 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !